Өкілеттіктерді, міндеттерді және функцияларды анықтайтын заңдардың, нормативтік актілердің тізбесі