Бюджеттік қаражатарды пайдалану, игерілуі туралы ақпарат