Мемлекеттік органмен өткізілетін мемлекеттік сатып алулардың тиісті сілтемелері

"Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасы"
БИН 94104000443